Meutzner Duijne

[Video] Oplossing is koppeling tussen NSVV-gedragscode en opleveringsprotocol

Adrie van Duijne (bestuurslid NSVV) en Jan Meutzner (eigenaar Meutzner Lichtopleidingen) doen op Future Lighting 2022 aan oproep aan de markt om zich aan te sluiten bij een initiatief van NSVV om de kwaliteit in de hele lichtketen te verbeteren. Ze hopen dat marktpartijen zich scharen achter een convenant waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd. Op dit moment lopen oriënterende gesprekken met het Rijksvastgoedbedrijf als grootste opdrachtgever van lichtinstallaties.

Licht is allang niet meer het puntje aan het plafond. “Licht heeft een relatie met duurzaamheid, energiebesparing, gezondheid, datacollectie en ook met circulariteit. Er is evenwel geen wettelijke basis waaraan licht moet voldoen, uitzonderingen hierop zijn noodverlichting en de hinderwet. Concreet betekent dit dat de opdrachtgever iets anders opgeleverd kan krijgen dan hij van tevoren heeft bedacht.

TEKST LOOPT ONDER VIDEO DOOR

De keten

Meutzner: “De traditionele keten begint bij de opdrachtgever en eindigt via het technisch adviesbureau, de installateur en de fabrikant met de oplevering. Elke partner in de keten heeft de opdracht om zijn eigen kennis op peil te houden. Dit wil nog niet zeggen dat de integrale kwaliteit is gewaarborgd. Het kan maar zo zijn dat de oplevering anders uitpakt dan aan het begin is bedacht.”

Meutzner vergelijkt het proces graag met een orkest. Alle orkestleden hebben de verplichting hun eigen partij goed te spelen. Het wordt pas een muziekstuk als ze optimaal samenwerken. “Dan heb je tevreden luisteraars”, aldus Meutzner.

Hoe nu verder? Volgens Meutzner is kwaliteitsborging niet op te hangen aan de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Dat komt omdat licht en verlichting geen onderdeel zijn van het Bouwbesluit en wetgeving. Daarom neemt NSVV het initiatief om samen met partijen de kwaliteit te verbeteren. NSVV pleit ervoor een koppeling tot stand te brengen tussen de NSVV-gedragscode Lichtberekeningen en een opleveringsprotocol.