Mark Laponder

[Video] Gedragscode lichtberekening scheidt kaf van het koren

In de jaren negentig van de vorige eeuw was het maken van een lichtberekening rechttoe, rechtaan werk. Door tekenpakketten te koppelen aan eenvoudig te downloaden lichtberekeningspakketten zijn tegenwoordig de mooiste dingen mogelijk. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de lichtberekening. Een doorn in het oog van NSVV. Mark Laponder sprak op de eerste editie van Future Lighting in november 2022 namens NSVV over de nieuwe gedragscode lichtberekeningen.

De concurrentie is volgens Laponder sinds 2015 enorm gestegen. “We hebben er veel nieuwe collega’s bij gekregen. Ik bedoel dit cynisch. We hebben te maken met de professional en heel veel hobbyisten. Dit leidt tot problemen in de sector.

Laponder vertelt over zijn ervaring bij Hoogovens, waar twee lichtberekeningen voor dezelfde ruimte leidden tot verschillende uitkomsten. In de berekening van Laponder waren er acht armaturen nodig, in de berekening van een concurrerende leverancier vier. De concurrent was voordeliger voor de opdrachtgever. Toen Laponder de berekeningen ging vergelijken bleek gebruik te zijn gemaakt van andere parameters. De elektrisch ingenieur had zonder dat hij het wist de parameters voor een kantooromgeving gebruikt.

Laponder: “Er is een beperkt aantal pakketten voor lichtberekening beschikbaar. Je moet wel weten hoe je ze moet gebruiken. Ook moet je in het pakket in de verborgen achtergrond nog waardes instellen. Dat moet je wel weten.”

TEKST LOOPT ONDER VIDEO DOOR

Kaf van het koren scheiden

Hoe dan ook. Voor NSVV alle reden om een gedragscode te ontwikkelen om het kaf van het koren te scheiden. “Als het beste jongetje van de klas hebben we op papier gezet hoe je een lichtberekening moet maken. Voor de professionals over het algemeen geen nieuws. Wie de gedragscode hanteert onderscheidt zich in ieder geval van de mensen die er geen flauw benul van hebben.”

Zo staat er in de code wat de uitgangspunten voor de invoer van gegevens zijn, dat er gewerkt moet worden met erkende software, hoe de rapportage eruit moet zien. De gedragscode heeft overigens alleen betrekking op de B2B markt. Bedrijven die werken volgens de gedragscode mogen ook het bijbehorende logo voeren. Op de website van NSVV is te zien welke bedrijven zich committeren aan deze code. Dat zijn op dit moment tachtig bedrijven.

Eis in bestek

De NSVV maakt zich er hard voor dat opdrachtgevers in hun bestek eisen dat er gerekend wordt volgens de gedragscode lichtberekening. “We willen dat meneer Shell, meneer Heineken en meneer Jumbo dat bij de aanbesteding ook gaan eisen”, zegt Laponder. “Prorail en het Rijksvastgoedbedrijf zijn inmiddels zover.”

Volgens Laponder is er een enorme lichtmarkt. “Met professionals en mensen met blauwe ogen.” Hij zegt te verwachten dat de gedragscode een bijdrage zal leveren aan de kwaliteitsverbetering van de lichtberekeningen.”