Kennisprogramma Future Lighting krijgt vorm

De lichtadviseurs Ellen de Vries en dr.ir. Philip Ross verzorgen op het nieuwe licht event Future Lighting 2022 de keynote met als titel ‘Licht in transitie: de weg naar synergie’. De energiecrisis heeft de maatschappelijke discussie over licht in de stad aangezwengeld. Zij onderzoeken de vraag ‘Hoe kunnen we met minder licht meer bereiken.’ Future Lighting wordt op 23 en 24 november gehouden op Next Level in Evenementenhal Gorinchem.

Het event richt zich op professionals in de hele lichtketen. De ontwikkelingen (van algoritmes die de lichtintensiteit bepalen tot draadloos internet via licht) worden in beeld gebracht door vijftig exposanten, aan het event is een hoogwaardige sprekers programma gekoppeld dat wordt ingevuld door NSVV, IBE-BIV & Groenlicht Vlaanderen.

Ellen de Vries is lichtontwerper en de vrouw achter onafhankelijk lichtontwerp- en -adviesbureau Het Lux Lab in Eindhoven. Daarnaast is zij voorzitter van de expertgroep lichthinder NSVV en lid adviescommissie BioClock Consortium. De Vries heeft een sterke visie op verlichting van de openbare buitenruimte. Haar visie over  immersive technology is terug te zien in de nieuwe smartcityverlichting van de Eindhovense binnenstad waarin ze verlichting koppelt aan het leven in de stad.

Dr. ir. Philip Ross heeft een gecombineerde achtergrond als industrieel ontwerper, onderzoeker en kunstenaar. Zijn Eindhovense bureau Studio Philip Ross richt zich op het ontwerp van intelligente verlichting. Daarbij spelen sociale en ecologische implicaties van licht een hoofdrol, zonder technische en economische aspecten uit het oog te verliezen.

Back to the Future

Andere prominente spreker is prof.ir. Wout van Bommel, één van ’s werelds meest vooraanstaande experts op het gebied van verlichting. De titel van zijn lezing is ‘Back to the Future’. Mensen hebben zich door de eeuwen heen aangepast aan steeds weer nieuwe lichtomstandigheden. Hij betoogt dat de huidige ledlampen zich niet beperken tot licht geven alleen. Licht kan nu ook gebruikt worden voor datacommunicatie en zelfs als sensor om objecten te detecteren. Zijn er nog andere futuristische lichttoepassingen mogelijk? In zijn voordracht droomt hij over de toekomst.

Meer info over Future Lighting en het kennisprogramma op future-lighting.nl