Lichtbranche toont gezamenlijk initiatief voor kwaliteit van licht in de keten tijdens eerste Lighting Experts Dinner

GORINCHEM- De eerste editie van het ‘Lighting Experts Dinner’ is succesvol verlopen. Ruim 80 lichtprofessionals dineerden gezamenlijk op de eerste avond van Future Lighting en discussieerden over belangrijke stellingen. Het hoofddoel, om collectief de aandacht te vestigen op de rol van ‘licht’, werd bekrachtigd met handtekeningen van vooraanstaande vertegenwoordigers uit de verlichtingsbranche, vastgelegd op een intentieverklaring. Er werd met elkaar afgesproken hier het komende jaar aan te werken, om tijdens het volgende Lighting Experts Dinner een convenant te tekenen en te overhandigen aan een belangrijke vertegenwoordiger binnen de verlichtingsindustrie of overheid.

In een feestelijk opgezette foyer van Next Level in Evenementenhal Gorinchem werd de avond geopend met een welkomstwoord van Event Director Irma de Hoon en Teus Koteris, Head of Sales bij OSRAM en Projectleider bij NSVV en Catherine Lootens, Cluster Manager Groen Licht Vlaanderen. Aan de hand van een zestal stellingen, onder leiding van Adrie van Duijne en Jan Meutzner werden de professionals gedurende de avond uitgedaagd mee te discussiëren over belangrijke thema’s. Ter sprake kwam onder andere de gezondheid en welzijn van werknemers en het stellen van eisen bij aanvang van een bouwproces. De meningen hierover waren verdeeld, waardoor er mooie discussies op gang kwamen.

De Nederlandse en Vlaamse vertegenwoordigers van verlichtingskennis- en brancheorganisaties en de verlichtingsindustrie hebben vastgesteld dat zowel in Nederland als Vlaanderen de kennis over goede verlichting tekortschiet. Dit betreft normen, technieken, energiegebruik, duurzaamheid, kwaliteit en efficiëntie, wat leidt tot onvoldoende duurzaamheid en extra kosten voor gebruikers. Deze organisaties beloven zich in te zetten voor kwaliteitsborging in de volledige keten van verlichtingsprojecten, van ontwerp tot recycling. Daarom roepen ze overheden, opdrachtgevers, architecten, installateurs en anderen op om vanaf het begin duurzame en toekomstbestendige verlichting te integreren, rekening houdend met menselijke en natuurlijke belangen.

Volgens Teus Koteris is het belang van een avond als deze duidelijk naar voren gekomen: “Te vaak blijkt dat de oorspronkelijke wensen van opdrachtgevers of gebruikers verloren gaan tijdens de uitvoering van verlichtingsprojecten. Het waarborgen van de kwaliteit vanaf het begin tot zelfs het hergebruiken van afgeschreven producten is van cruciaal belang om dit te voorkomen.’’ Adrie van Duijne gebruikt het metafoor van een 400 meter estafette. “Het gaat niet alleen om hoe hard de atleten lopen, maar ook hoe ze het stokje overgeven.”

Future Lighting

Future Lighting is hét event voor kennis en innovatie op het gebied van licht. Op dit tweedaagse event ontmoeten lichtontwerpers, architecten, adviseurs, facilitair managers en gebouwbeheerders elkaar. Centraal staan verdieping, kennis, nieuwe inzichten en de meest actuele lichtinnovaties. Future Lighting wil bedrijven verenigen, relaties uitbouwen en de verlichtingsbranche écht verder helpen met onafhankelijke kennis. De volgende editie is op 20 en 21 november 2024.