Bekijk hier de presentatie van Prof. Youri Meuret – Quantum Dot LEDs for human centric lighting

De laatste jaren is er een toegenomen interesse in de niet-visuele (biologische) effecten van licht op de mens. De niet-visuele effecten van een lichtbron kunnen worden gekwantificeerd door de overlap te beschouwen van het spectrum van de lamp met de melanopische ooggevoeligheid. Om de niet-visuele impact van een lichtbron te maximaliseren (of minimaliseren), en tegelijkertijd rekening te houden met de visuele aspecten (zoals kleur en kleurweergave) is voldoende spectrale flexibiliteit nodig. In het geval van ledverlichting kan deze flexibiliteit worden bekomen door te werken met verschillende LEDs en/of verschillende fosforen. Een interessante mogelijkheid daarbij is het gebruik van quantum dots: innovatieve materialen die recent commercieel werden geïntroduceerd voor de realisatie van efficiënte witte LEDs met goede kleurweergave.

In deze presentatie worden de mogelijkheden van quantum dots besproken voor de realisatie van witte LEDs met optimale visuele en niet-visuele performantie; en dit ten opzichte van de theoretische spectrale limieten die eveneens werden onderzocht.