Bekijk hier de presentatie van Roel Daneels – Effect van integratieve verlichting op ouderen met dementie in woonzorgcentra

Adequate verlichting kan een grote invloed uitoefenen op ouderen met dementie die verblijven in woonzorgcentra. Deze personen hebben vaak beperkte mogelijkheden om tijd buitenshuis door te brengen, vooral tijdens de wintermaanden, en bevinden zich doorgaans in onderbelichte binnenruimtes. Het implementeren van integratieve verlichting in de leefomgevingen van deze bewoners kan leiden tot verbeteringen op gebieden zoals slaapkwaliteit, depressie en onrust. Verschillende onderzoeken geven aan dat het invoeren van dergelijke verlichting de bewoners een meer stabiele en verkwikkende nachtrust kan bieden, wat tevens resulteert in minder noodzaak voor nachtelijke ingrepen. Hierdoor beïnvloedt een optimale lichtomgeving niet alleen de bewoners positief, maar heeft het ook gunstige effecten op het welzijn van het zorgpersoneel.