Future Lighting presenteert SHAPE THE LIGHT project

We zijn verheugd om het eerste onderwerp van het kennisprogramma aan te kondigen: SHAPE THE LIGHT, Light for art – Art for light. Een nieuw Europees project met als doel de kloof tussen de kunst-, ontwerp- en verlichtingsindustrie te overbruggen. We spraken met Catherine Lootens, Cluster Manager van Groen Licht Vlaanderen en werkzaam bij KU Leuven, één van de vier partners van het project.

Catherine Lootens: “Het project is begin dit jaar van start gegaan en zit momenteel in de voorbereidingsfase. Samen met drie andere partijen, Rete di Imprese Luce in Veneto (IT), CICAT Lighting Cluster (ES) en Cluster Lumiére (FR), zet KU Leuven/Groen Licht Vlaanderen haar vleugels onder het project. Elke partij is ook lid van ELCA, European Lighting Cluster Alliance.”

STL_Logo-Original-1

Wat is het doel?
“Het project noemt ‘SHAPE THE LIGHT’ met als ondertitel ‘Light for art – Art for light’. Het doel is om co-creatie en netwerken binnen de waardeketen van Lighting Design te bevorderen. Maar vooral om de kunstenaar, lichtontwerpers zijn ook kunstenaars, in contact te brengen met de industrie. Van verlichtingsontwerpers, verlichtingsfabrikanten tot jonge beoefenaars, industriële clusters en culturele entiteiten, beleidsmakers en gemeenteraden. Iedereen heeft zijn eigen kijk op de sector en het zou mooi zijn om de verschillende schakels via workshops, lezingen of discussies op deze manier dichter bij elkaar te brengen.

Binnen het project haalt Catherine enkele focuspunten aan. “Een eerste en logisch focuspunt is duurzaamheid. Het project zal actief bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal en de transitie naar een duurzame en digitale samenleving. Vervolgens leggen we de focus op inclusie, van het waarderen van diversiteit en gelijkheid voor iedereen, tot het garanderen van toegankelijkheid en het rekening houden met alle behoeften. ‘Digitaal’ is het derde focuspunt. Om de Europese culturele en creatieve sectoren te ondersteunen bij hun digitale transitie en bedrijfsherstel na de COVID-19-crisis.”

Werkverdeling
“Iedere partij heeft een taak gekregen om een werkpakket te coördineren en een methodologie voor te stellen zodat elke partner zijn  activiteiten binnen die werkpakketten kan uitrollen. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de tak ‘opleidingen’. Momenteel bekijken we wat we binnen dit werkpakket kunnen vastleggen en organiseren. Doel is om hoogwaardige trainingen en workshops te organiseren voor alle stakeholders in de verlichting. De behoefte hiervoor binnen de sector is erg groot. Daarnaast willen we ook ontmoetingen faciliteren tussen de verlichtingsbedrijven en de ontwerpers, kunstenaars en voorschrijvers binnen de gehele waardeketen.

Future Lighting 2024
Catherine: “We geven niet alles prijs. Het inhoudelijke stuk van de presentatie en de spreker houden we nog even geheim. Als het gaat over het faciliteren van ontmoetingen en het delen van kennis tussen alle stakeholders in de verlichting, dan is Future Lighting hier het perfecte platform voor!”