Kennisprogramma

Aan Future Lighting 2022 is een tweedaags kennisprogramma gekoppeld met ruim aandacht voor de nieuwste lichttrends. De sessies zijn voor lichtontwerpers en architecten enerzijds en installateurs anderzijds. Het programma wordt samengesteld door NSVV, het onafhankelijke kenniscentrum voor licht en verlichting in samenwerking met Belgische partners IBE-BIV en Groen Licht Vlaanderen. Het kennisprogramma met twintig sessies van een half uur is opgebouwd rond de volgende thema’s:

  • Licht & Architectuur
  • Licht & Gezondheid
  • Licht & Kwaliteit
  • Wetenschap & Onderzoek

Momenteel zijn de voorbereidingen voor het programma in volle gang. Houd de website in de gaten voor de laatste updates of schrijf je in voor de nieuwsbrief om niets te missen!

Future Lighting biedt een programma met actuele thema’s voor de iedereen die werkt in de verlichtingsbranche. 
Bekijk hieronder waar en wanneer je kennissessies, demo’s en andere onderdelen kunt bijwonen.

Woensdag 23 november

Dagvoorzitters: Teus Koteris en Geertje Hazenberg

12.30 – 12.45

Opening

John de Joode, Catherine Lootens en Jan van Riel

NSVV, IBE-BIV, Groen Licht Vlaanderen

12.45 – 13.30

Back to the future

Wout van Bommel

Onafhankelijk licht consultant

13.35 – 14.15

Licht in transitie: de weg naar synergie

Ellen de Vries en Philip Ross

Het Lux Lab & Studio Philip Ross

 

14.20 – 14.50

Goed licht: de missing link tussen energiebesparing en gezondheid van de gebruikers

Jan Denneman

Chairman van de board “Good light group”. Voormalig vice president Philips Lighting

 

15.00 – 15.30

International Commission on Illumination (CIE): Lighting the Future Together

Kees Teunissen

 

15.40 – 16.10

EPR, SLR + ROHS uitfasering

Catherine Lootens

IBE-BIV

16.20 – 16.50

Het licht dat beschermt, en hoe slimme systemen daarbij helpen

Casper Vulling

Koopman Interlight 

 

17.00 – 17.30

Lichtopwekking in de natuur; wat hebben we ervan geleerd en wat kunnen we er nog meer van leren?

Rienk Visser

Lichtontwerper

17.40 – 18.10

“De NSVV Gedragscode Lichtberekeningen…. Hoe heurt ’t eigenlijk?”

Mark Laponder

Kernteam NSVV

18.15 – 19.00

Uitreiking Tegelwijsheid en Wout van Bommel award en presentatie Manifest Licht 11/24

Donderdag 24 november

Dagvoorzitters: Catherine Lootens en Jan van Riel

10.30 – 10.45

Opening dag 2

Catherine Lootens en Jan van Riel 

10.55 – 11.25

Beoordeling van verblinding van led armaturen m.b.v. de vernieuwde UGR: een case study

Eva Bauwens

KU Leuven

11.35 – 12.05

With a little help from the clock: licht en donker tijdens postnatale ontwikkeling

Ines Chaves Ph. D

 

12.15 – 12.45

LiFi: draadloze verbinding via licht als radio geen optie is

Floris Maasen

Marketing & Communications Manager Trulifi

13.25 – 13.55

Licht toekomstgericht en efficiënt sturen met DALI en DALI-2

Roderick Fellman

Esylux
Accountmanager en ELE

14.05 – 14.35

‘Het waarnemen van contrasten, met en zonder verblinding’

Rik Spieringhs 

PhD onderzoeker KU Leuven & TU Eindhoven

14.45 – 15.15

Goed lichtontwerp als circulaire strategie 

Petra Hulst

 

 

15.25 – 15.55

De waarde van licht en verlichting in een inclusieve wereld

Frouck de Boer

Senior adviseur Toegankelijkheid, Ergotherapeut

Koninklijke Visio

16.05 – 16.35

Waarom een integrale kwaliteit verlichting in de gehele lichtketen?

Adrie van Duijne en Jan Meutzner

Jan Meutzner eigenaar Meutzner Lichtopleidingen. Adrie van Duijne Co-founder Barbapapafabriek, bestuurslid NSVV

16.30 – 17.00

Afsluiting

John de Joode, Catherien Lootens en Jan van Riel

NSVV, IBE-BIV, GLV

De komende weken publiceren we de titels en de namen van de sprekers. 

Licht & Architectuur

Licht & Architectuur

Goed licht versterkt de architectuur. Daarom is het noodzaak dat architect en lichtontwerper met elkaar gaan samenwerken. Uitgangspunt is dat licht een integraal onderdeel van de architectuur is en moet worden meegenomen in het lichtontwerp. Voor het welbevinden van de gebruiker is naast interieur, kleur en vorm, licht een belangrijke component voor de gezondheid en productiviteit. Ook moeten lichtontwerpers conform Europese regelgeving toegankelijkheid gehandicapten rekening houden met visueel gehandicapten. De sessies Licht & Architectuur zijn voor: Architecten/Lichtontwerpers/Installateurs.

Licht & Gezondheid

Licht & Gezondheid

Wat is de invloed van lichtkleuren op de biologische klok? Deze vraag wordt in het congresprogramma behandeld. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de hinder die kunstlicht kan veroorzaken op flora, fauna en mens. Hier moet op de juiste manier mee worden omgegaan. Licht weglaten is ook een vorm van kwaliteit. Deskundigen komen aan het woord. De sessies Licht & gezondheid zijn voor Lichtontwerpers.

Licht & Kwaliteit

Licht & Kwaliteit

De kwaliteit van de verlichting wordt geborgd door normen en richtlijnen. Lichtontwerpers en installateurs moeten de richtlijnen kennen en ze goed kunnen toepassen. Technologie maakt het gebruik van verlichting flexibeler, doelgerichter en intelligenter. Nieuwe producten en protocollen (bijv. DALI 2 en Casambi)  zorgen voor eenheid in lichtsturing. Hoe verhouden richtlijnen en intelligente verlichting zich ten opzichte van elkaar?  In verschillende sessies wordt hier op ingegaan. De sessies zijn voor Installateurs en Lichtontwerpers.

Wetenschap & Onderzoek

Wetenschap & Onderzoek

Technische universiteiten leiden jaarlijks een groot aantal  ‘licht’ studenten op. Zij doen onderzoek, schrijven wetenschappelijke publicaties en promoveren hierop. Maar waar zijn zij mee bezig? Wat zijn er voor nieuwe inzichten bij deze jonge honden die mogelijk later de nieuwe ‘Wout van Bommel’ en ‘Peter Hanselaar’ kunnen worden? Op Future Lighting worden de nieuwste inzichten gedeeld. De sessies Wetenschap en Onderzoek zijn voor Installateurs en Lichtontwerpers.